torsdag 24 september 2009

Nystart för Sigtuna kommuns brottsförebyggande råd (BRÅ)


Jag har varit på det första mötet med det nya brottsförebyggande rådet. Det förra rådet fungerade inte bra och därför har vi sett över rådets roll och uppgift och vilka som ska ingå i rådet.

Det görs en hel del bra och viktiga insatser från kommunen, myndigheter, företag, organisationer och frivilliga i det brottsförebyggande arbetet. Men vi behöver bli bättre på att samordna våra resurser. Under hösten ska vi i BRÅ bland annat ta fram ett program för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger