tisdag 16 mars 2010

95 personer vill stå på den socialdemokratiska valseden i kommunfullmäktigevalet: ett angenämt problem för årsmötet!

Hela 95 personer har nominerats och inrapporterats villiga att stå på den socialdemokratiska valsedeln till kommunfullmäktigevalet i Sigtuna kommun. Det tycker jag är en väldigt bra siffra och ett styrkebesked för vårt parti lokalt.

I valet 2002 hade vi 51 namn på valsedeln. 2006 var det 61 namn. Just nu brottas styrelsen för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun med det angenämna problemet: HUR MÅNGA ska stå på valsedeln och VILKA ska stå på valsedeln.

I det sammanhanget har vi fått lära oss något nytt. Om det inte ska bli allt för liten text på valsedeln kan det inte vara fler än 67 namn - 30 på framsidan och 37 på baksidan.

De socialdemokratiska grundorganisationer som nominerat in kandidater är: SSU, S-Kvinnor, Broderskapsgruppen, Märsta socialdemokratiska förening, Valsta/Steninge socialdemokratiska förening, Sigtuna socialdemokratiska förening och Rosersbergs socialdemokratiska förening. Därutöver har styrelsen nomineringsrätt.

Efter nomineringstidens utgång har namnen diskuterats i styrelsen och dess arbetsutskott, men framför allt med representanterna för respektive grundorganisation. Imorgon onsdag förväntas styrelsen fatta beslut om det förslag som årsmötet sedan ska ta ställning till. På årsmötet blir förslaget också offentligt för allmänhet och media.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger