onsdag 31 mars 2010

Ekonomi i balans, fler elever och bättre kvalitet på Arlandagymnasiet

En ny politisk styrning, ny förvaltningsledning och en ny ledning på Arlandagymnasiet har gett snabba, tydliga och positiva resultat. Befarade underskott har vänts till ett mindre överkott, hot om färre elever till följd av färre ungdomar i årskullarna har vänts till fler förstahandssökande och enligt den årligen återkommande kvalitetsenkäten bland eleverna har kvaliteten på Arlandagymnasiet förbättrats påtagligt.

Vi har lyckats göra en bra gymnasieskola ännu bättre. Med god ordning på ekonomi och organisation finns möjlighet att fortsätta det nödvändiga utvecklingsarbetet.

Bokslutet för 2009 visar att Arlandagymnasiet inte bara lyckas bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, utan också kan bidra med ett litet överskott. Samtidigt har verksamheten utvecklats.

En tydlig politisk ledning i kombination med en ny förvaltningschef och gymnasiechef har lett till snabba och tydliga resultat. Det finns anledning att rikta ett varmt tack till den personal som sett till att utvecklingen tagit fart. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det mesta av arbetet ligger framför oss.

Alla gymnasieskolor i Stockholms län genomför en gemensam kvalitetsenkät i årskurs 2. Årets resultat är över lag bättre för Arlandagymnasiet än förra årets. Elevernas nöjdhet har ökat med 14 procentenheter från förra året, från 61% till 75% och andelen elever som känner sig trygga på skolan har ökat från höga 90% till 93%. Också arbetsron och elevernas inflytande har förbättrats.

I årets preliminära ansökningsomgång har Arlandagymnasiet 270 förstahandssökande, mot förra årets 259. Flest förstahandssökande har Arlanda IT, Elitidrottsprogrammet och Risk och räddning. Men största ökningen ser vi på Arlanda Handel och Arlanda Natur.

Med tanke på att antalet 16-åringar i länet minskar är det ett mycket bra resultat. Arlandagymnasiet har helt enkelt ökat sin attraktivitet trots hård konkurrens med andra.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger