fredag 12 mars 2010

(FP) tycker det finns för många hyresrätter. (S) tycker det finns för få och vill bygga fler. Det är tydliga besked inför valet!

Nu har ordföranden för Folkpartiet i Sigtuna kommun Magnus Öhlander och folkpartisten i AB Sigtunahems styrelse, Crister Mattson, båda offentligt uttryck att det är tillräckligt stor tillgång på hyresrätter och att det inte behöver byggas fler eftersom de inte efterfrågas. Det är deras verklighetsbild sittande i sin Sigtuna-stads-bubbla.

Socialdemokraternas verklighetsbild är en annan. Vi ser en bostadsbrist i allmänhet och en brist på hyresrätter i synnerhet. Vi ser långa bostadköer. Vi ser hur bristen på bostäder minskar enskilda individers frihet och näringslivets svårigheter att rekrytera den personal som behövs för det saknas bostäder för dem som ska anställas. Vi vill därför bygga fler bostäder av olika slag.

Nu har vi fått ännu ett tydligt besked inför valet. Vilken verklighet ser du?

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger