onsdag 21 juli 2010

Närakut i Nya Märsta centrum, gemensam hemvård och distriktssköterska i Rosersberg - det blir verklighet om (S) vinner valet

Igår kunde oppositionslandstingsrådet Ilija Batljan (S) och jag lämna tre viktiga och konkreta besked till väljarna inom hälso- och sjukvårdens område i Sigtuna kommun inför landstings- och kommunvalen 19 september:

1. NÄRAKUT ÖPPNAR I MÄRSTA CENTRUM – INGA KÖER PÅ AKUTEN
Sigtuna kommuns invånare ska bara behöva åka till Akademiskas, Danderyds eller Karolinskas stora akutmottagningar om man är allvarligt sjuk. För att det ska fungera behövs en närsjukvård med brett innehåll, en god tillgänglighet och en verklig valfrihet. Vi socialdemokrater kommer se till att det finns fler yrkeskompetenser och specialister som kan möta patienterna redan i närsjukvården, det ökar valfriheten för patienten och minskar trycket på akutsjukhusen.

Vårdcentralerna i Sigtuna kommun ska vara öppna minst mellan 08:00 och 19:00 vardagar. Minst en timme per dag ska vara ”öppen mottagning”.

Vinner vi socialdemokrater landstingsvalet och kommunvalet kommer en Närakut öppnas i Nya Märsta Centrum. Den kommer att ha öppet när vårdcentralerna är stängda. Det betyder att du ska kunna besöka Närakuten i Nya Märsta Centrum kl. 17:00-22:00 på vardagar samt mellan 08:00 och 22:00 på helgerna – hela året!

2. GEMENSAM HEMVÅRD MED PATIENTEN I CENTRUM – INTE SYSTEMET
Mellan 1992 – 2008 drev Sigtuna kommun på uppdrag av landstinget den basala hemsjukvården i kommunal regi. Det innebar att hemtjänsten och hemsjukvården sammanfördes till en kommunal hemvård. En omfattande utvärdering visade att försöket fungerade mycket bra, både för vårdtagarna och för kommun/landsting. Detta var en av de viktigaste anledningarna till att Sigtuna kommuns äldreomsorg utsågs till den bästa i hela ABC-regionen.

Framför allt var den gemensamma hemvården bra för patienten. Det var patientens behov av vård och omsorg so stod i fokus, inte administrativa gränser mellan kommunen och landstinget. Omsorgstagaren möttes av kontinuitet både i form av vård och personal. Det var tryggt och säkert.

När moderaterna till varje pris skulle genomföra Vårdval Stockholm slogs den gemensamma hemvården sönder. Nu kan en och samma vårdtagare behövs lämna från sig fyra nycklar för att under ett och samma dygn få besök av fyra olika vårdteam. Det har lett till sämre kvalitet i vården, otrygghet och byråkrati. Dessutom är det ett resursslöseri både med pengar och miljö.

Vinner vi socialdemokrater landstingsvalet och kommunvalet kommer den kommunala hemtjänsten och landstingets basala hemsjukvård slås ihop till en gemensam hemvård som sätter patienten i centrum – inte systemet.


3. DISTRIKTSSKÖTERSKA I ROSERBERG – INTE VÅRDVAL PÅ ÖSTERMALM
Rosersberg har tillsammans med den direkt omgivande landsbygden cirka 1600 invånare. För rorsersbergarrna har närsjukvården under många år varit det samma som distriktssköterskan på distriktssköterskemottagningen. Den har även fungerat som BVC. Verksamheten har varit mycket uppskattad, speciellt av äldre och barnfamiljer. Den har besparat landstinget från många andra besök i sjukvårdssystemet och varit resurseffektiv.

När moderaterna till varje pris skulle införa Vårdval Stockholm lades distriktssköterskan i Rosersberg ner. Det fanns inte utrymme för denna sjukvård när alla nya läkarmottagningar på Östermalm skulle öppnas. Prioriteringen är tydlig.

Vinner vi socialdemokrater landstingsvalet och kommunvalet kommer en distriktssköterskemottagning öppnas i Rosersberg. Vi ska ha en effektiv sjukvård nära invånarna där den behövs som mest!

1 kommentarer:

Anonym sa...

Valfläsk


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger