fredag 27 augusti 2010

250 rosersbergare deltog när det första spadtaget för motorvägsavfarten togs

250 rosersbergare trotsade blåsten för att delta när det första spadtaget togs för byggande av motorvägsavfart vid Rosersberg under tisdagskvällen.
Investeringen i en ny motorvägsavfart i Rosersberg är mycket viktig för invånarna men också för näringslivet och regionen. Med framväxten av ett av Stockholms största industriområden och med närhet till Arlanda, nya bostäder, pendeltågsstation och den unika kulturmiljön runt Rosersbergs slott blir denna satsning viktig för hela regionen.

Ända sedan motorvägen från Stockholm till Arlanda öppnades 1962 har en avfart till Rosersberg diskuterats. Nu har äntligen frågan lösts. Investeringen, som är en samfinansiering mellan Sigtuna kommun, Trafikverket och näringslivsföreträdare är beräknad till närmare 162 miljoner. Trafikverket står för 40 miljoner, Sigtuna kommun för 20 miljoner och näringslivet, huvudsakligen Kilenkrysset, står för 102 miljoner kronor.

Den nya avfarten till E4 kommer att få stor betydelse för utvecklingen av Rosersberg. Industriområdet utvecklas kraftigt och etableringstakten av nya företag är mycket hög, inte minst inom logistikbranschen. Flera stora logistikföretag är på väg in i området och detta skulle kunna innebära cirka 800 nya arbetstillfällen i kommunen. I området planeras även en kombiterminal där containers som transporteras på E4 kan lastas om till järnväg.

Att skapa fler möjligheter till transport på järnväg är en satsning som även är positiv utifrån ett miljöperspektiv. De som bor i Rosersbergs samhälle kommer också att få nytta av den nya avfarten. Invånarna kommer att nå motorvägen på ett enklare sätt samtidigt som Norrsundavägen söderut mot Upplands Väsby avlastas från tung trafik och på samma sätt avlastas norrut mot Märsta trafikplats. Den nya avfarten beräknas öppna för trafik i början av 2012.

Låt utvecklingen fortsätta!

(Fotot: Jag invigningstalar, duktiga Sjövärnets musikkår syns i bakgrunden)0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger