tisdag 10 augusti 2010

Kommunstyrelsen har behandlat frågorna om Nya Märsta Centrum och Nya Valsta Centrum - inget besked från oppositionen. Varför?

På kommunstyrelsens sammantträde igår kväll behandlades bland annat frågorna om Nya Märsta Centrum och Nya Valsta Centrum. Mer om dessa, för invånarna mycket viktiga frågor, finns att läsa i äldre inlägg i bloggen. Kommunfullmäktige ska ta ställning till förslagen på sitt möte den 19 augusti.

Till frågan om framtidssatsningen Nya Valsta Centrum har den moderatledda oppositionen med Sigtunapartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna redan sagt nej och kallat det för "mossig socialistisk ideologi".
På kommunstyrelsen igår kom dock inget avslagsyrkande. Det kom inget annat yrkande heller.
Det meddelades att man skulle komma tillbaka dagen. Ha de ändrat sig? Är de splittrade? - Annars borde väl redan igår på kommunstyrelsen kunnat enats om ett avslagsyrkande.

Till frågan om Nya Märsta Centrum är det än så länge endast Moderaterna av oppositionspartierna som sagt nej. Det gör de ju i princip alltid till vår utvecklingspolitik.
På kommunstyrelsen igår kom dock inget avslagsyrkande från deras sida. Även här meddelades att de skulle återkomma dagen innan kommunfullmäktige. Varför kunde de inte yrka avslag redan nu? Är de oense internt? Är de oense med sina samarbetspartier? Måste moderaterna backa?

Ingen behöver dock tveka på vad kommunledningen - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet- vill. Vi vill gå vidare och se till att invånarna får två bra centrumanläggningar.

Alternativen är tydliga!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Folkpartiet efterlyser en juste valrörelse!

Utvecklingen av Valsta centrum och Märsta centrum är självklart oerhört viktiga frågor för vår kommun.

Lyssnar man till s + mp+ c kan man lätt få för sig att det endast är med nuvarande kommunledning som ett nytt Märsta Centrum kommer att skapas. Är det en riktig beskrivning av verkligheten? Som engagerad folkpartist vill jag vill gärna ge min syn på saken.

Ärendena gällande båda Märsta och Valsta Centrum är just nu uppe för politisk behandling. I måndags var det möte i kommunstyrelsen och nästa etapp är som sagt kommunfullmäktige. Inom alliansen är vi positiva till att utveckla kommunen. Våra centrumanläggningar kan med all rätt kallas för Märstas sorgebarn.

Vad jag inte förstår är att ärendena måste hastas igenom? Innan färdiga beslutsförslag läggs fram bör de istället vara föremål för samråd. Det är min bestämda uppfattning att delaktighet och dialog bör genomsyra alla politiska organ när beslut ska tas i viktiga samhällsfrågor.

Alliansen blir anklagade som Nej-sägare innan några formella beslut är tagna. Det är inte rimligt. Det går inte i dagsläget att säga att det finns två tydliga alternativ. Vi har ännu inte kommit så långt i processen. Majoriteten och kommuninvånarna för ge sig till tåls en liten stund till.

Anklaga oss inte innan ni vet vad vi exakt har att komma med och bjud för all del gärna in oss i diskussioner på ett tidigare stadium i beslutsprocessen. Det skulle vara klädsamt med en större generositet i fråga om lyhördhet för våra idéer när det handlar om sådana här viktiga frågor.

På mötet i kommunstyrelsen tidigare i veckan ställde FP frågan om möjligheten att tillsätta en ledningsgrupp med representanter från alla partier. Vi fick svaret att det var något som inte var omöjligt. Jag hoppas att det är en lösning som kan komma till stånd.

Jag är övertygad om att majoriteten vill skapa konflikt i centrumfrågorna för att på så sätt vinna politiska poäng. Helst av allt vill de också se en splittring inom alliansen. Jag tycker inte att det är en speciellt hedrande, fair eller juste taktik.

De värderingar som partierna säger att de står för ska även genomsyra arbetet i valrörelser. Istället för ”negative campaigning” kan man bemöta utspel och argument på ett sakligt sätt. I stället för smutskastning kan man redovisa skillnaderna mellan partierna på ett schyst sätt. Istället för ett ökat politikerförakt i samhället ska vi jobba för att vinna medborgarnas tillit och förtroende genom rent spel, engagemang och tydlighet. Det brukar heta att ”Värderingar vinner val.” Ni har precis tagit del av mina.

Jag och några kollegor har startat uppropet: Jag vill ha en juste valrörelse 2010. Gruppen finns på facebook. Vi har blivit uppmärksammade i SvD och jag uppmanar alla politiker i Sverige och vår kommun att ansluta sig till gruppen.

Pernilla Bergqvist (FP)

Anders Johansson sa...

@Pernilla - Utmärkt att du vill ha en juste valrörelse. Det vill jag också. Du har en hel del att göra inom den allians i Sigtuna kommun som du företräder i den frågan.

Till sakfrågan. Sanningen är ju den att Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sigtunapartiet redan har sagt nej till vårt förslag om Nya Valsta Centrum. Se länk: http://www.kelfve.se/?p=3088 . Har ni ändrat uppfattning? Om inte, vad är det du kritiserar?
Den ledande moderaten Nyman Ahlqvist vill ju till och med lägga ner Valsta centrum för att flytta det till Märsta station. Eventuellt skulle en matbutik få vara kvar, enligt henne. Vad säger (FP) om det?

När det gäller Märsta centrum har vi tidigare endast sagt att Moderaterna som säger nej till vårt konkreta utvecklingsförslag. De har föreslagit det helt orimliga i att flytta centrum till Märsta station, se länk: http://www.kelfve.se/?p=3223 . Därför blev jag orolig när (FP) på kommunstyrelsen meddelade att de tänker lägga ett gemensamt förslag med (M) dagen före kommunfullmäktige. Betyder det att (FP) vill flytta centrum eller att (M) har blivit överkörda?

Tacksam för svar.

Anders Johansson sa...

Jag noterar att Bergqvist (FP) inte på flera dagar har besvarat frågorna. Ni som läsare och väljare få därmed dra era egna slutsatser.

En sak är dock tydlig: (S), (C) och (MP) har en tydlig linje!

Anders Johansson sa...

Nu har det gått ytterligare en dag och frågorna kvarstår till Pernilla Bergqvist:

Kommer (FP) gå med på moderaternas förslag att flytta Märsta centrum till stationen?

Vill (FP) precis som vice ordföranden i moderaterna lägga ner Valsta centrum för att bygga bostäder där, och eventuellt behålla en matbutik?

Vi väntar på svar!

Anonym sa...

Jobbigt att det inte är du som styr när var och hur??

Förstå då hur alla andra runt dig har det i politiken i Sigtuna Kommun!

Anders Johansson sa...

Det blir tydligen inga svar på mina frågor från (FP).

På kommunstyrelsen lovade den samlade högeroppositionen att komma med hela sina alternativ till kommunledningens förslag till utveckling av Märsta centrum och Valsta centrum senast dagen före kommunfullmäktige - alltså imorgon onsdag.

Nu väntar vi med spänning!

Anders Johansson sa...

Idag skulle högeroppositionen lämnat sitt förslag. Inget har kommit. Varför?


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger