onsdag 2 februari 2011

FÖR (M) I SIGTUNA GÅR HÖGERIDEOLOGI OCH POPULISM FÖRE HANDIKAPPOMSORGEN OCH SIGTUNAHEM

På ett extra sammanträde med kommunstyrelsen på morgonen idag fattades beslut om att bevilja AB Sigtunahem kommunal borgen om 22,4 mkr.

Beslutet rör två redan befintliga lån som konverteras. Det handlar därför inte om ett ökat borgensåtagande från kommunens sida och inte heller om att utöka AB Sigtunahems samlade lån.

Det lån som kommunstyrelsen idag gick i borgen för rör två fastigheter med gruppboende inom handikappomsorgen, ett på Trollbergsvägen och ett på Lilla Brännbovägen. Gruppboendena är inte en del av AB Sigtunahems övriga bestånd, utan blockhyrs av socialförvaltningen. Lägenheterna hyrs sedan ut i andra hand inom handikappomsorgen till funktionshindrade som genom biståndsbeslut har behov av att bo på ett gruppboende.

Mot bakgrund av ovanstående finner vi det ytterst anmärkningsvärt och olyckligt att oppositionen i kommunstyrelsen yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet att bevilja borgen för lånet.

Innan kommunstyrelsen hade delar av oppositionen kallat till presskonferens och hävdade på denna att Sigtuna kommun med sitt beslut skulle vara den första kommunen i landet som bryter mot den nya lagen om kommunala bostadsföretag, om att det skulle leda till en sämre fungerande hyresmarknad.

I sin iver att försöka profilera sig själv och moderaterna i ideologiska frågor efter den förödande förlusten i kommunalvalet lämnar oppositionsrådet både fakta och sunt förnuft därhän. Någon annan förklaring är svår att hitta till dagens presskonferens och ställningstagande i kommunstyrelsen.

De funktionshindrade som är i behov av att få en plats på ett gruppboende finns tack och lov inte på den öppna hyresmarkanden. Det är deras behov av omsorg som är avgörande. Därför är moderaternas motiv till att inte bevilja borgen helt fel. De enda som drabbas av sämre låneförutsättningar för gruppboende inom handikappomsorgen är de boende som ska betala hyran och skattebetalarna som ska bidra till att hyran kan klaras av den enskilde. I det här ärendet blir det övertydligt vem som drabbas av Moderaterna i Sigtunas kommuns ideologiska piruetter.

På kommunstyrelsens sammanträde lämnades ett nytt förslag till beslut som stämmer överens med kreditgivaren Kommuninvests krav på formulering för att de ska kunna lämna anbud på lånet. Förslaget till ändring kom från ekonomichefen. Med anledning av detta anklagade oppositionsrådet mig för att ”mickla” med beslutsförslaget med anledning av att jag kände till att delar av oppositionen haft en presskonferens innan sammanträdet. Detta är alltså helt taget ur luften och visar bara brist på sakkunskap hos oppositionsrådet och hur illa underbygd (M)-politiken är. Populism och utspel är viktigare än de handikappades hyresnivåer, AB Sigtunahems ekonomi och skattebetalarnas pengar. Det är inte de funktionshindrade, Sigtunahem eller skattebetalarna som tjänar på moderaternas politik. Nej, det är bara bankerna som kan ta ut en högre ränta. Det är beklämmande!

1 kommentarer:

Mattias sa...

Det är anmärkningsvärt att en även en socialdemokrat inte börjar fundera över olämpligheten att 25% av kommunens innevånare, var fjärde person bor hos SigtunaHem.
Att man inte funderar över olämpligheten över att en aktör i princip har monopol på hyresmarknaden. En marknad där man i år höjer priserna mest i landet med 6%.

Historisk så såg vi på när vänortsringens hyror blev övermäktiga och socialen fick hyra lägenheter som stog tomma. Är detta den utveckling som vi vill ha igen?

S stora aptit och risktagande är en filosofi som man man måste utmana på med en enskild fråga:

Är det lämpligt att en kommun tar ekonomiska risker som äventyrar framtida generationers innvånare i kommunen?

Vi som innevånare borde ifrågasätta varför det inte finns ekonomisk kompetens i den socialdemokratiska ledningen. Anders Johansson besitter inte denna kunskap.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger