onsdag 30 mars 2011

Om samarbete med Tommy Waidelich

I TT-telgram och i övrig mediarapportering har det sedan igår meddelats att undertecknad ska jobba tillsammans med Socialdemokraternas nye ekonomiske politiske talesman Tommy Waidelich för att utveckla partiets politik. Med anledning av det har jag fått en hel del frågor. Som svar vill jag säga följande:

Jag tycker riksdagsgruppen har gjort ett mycket bra val när Tommy utsågs till ekonomisk politisk talesman. Som lokal partiordförande och kommunalråd har jag jobbat tillsammans med Tommy Waidelich i 10 år i hans roll som både partidistriktsordförande och riksdagsledamot. I det sammanhanget har jag i honom sett en mycket skicklig politiker med hög kompetens på det ekonomisk politiska området samt en person som är mycket optimistisk och positivt lagd. Det är precis vad vårt parti behöver!

Hur Tommy Waidelich bygger upp det lag som han ska ha runt sig i sin nya roll ska han så småningom själv svara på. För min egen del bistår jag gärna om mina tidigare erfarenheter som politisk sekreterare för de socialdemokratiska grupperna i riksdagens Finansutskott och Skatteutskott, samt mina nuvarande erfarenheter från det kommunalekonomiska planet, kan vara till nytta. Jag har dock inga planer på att sluta som kommunstyrelseordförande och kommunalråd i Sigtuna kommun.

Förutom att framföra mina gratulationer till utnämningen så hade jag på en middag igår möjlighet att lämna en första synpunkt till Waidelich: Återupprätta Arbetarrörelsens ekonomiska råd! Vi i partiet, fackföreningsrörelsen och kooperationen behöver vara ett tydligt kraftfält i den ekonomisk politiska debatten och forskningen. Kopplingen till forskarna inom nationalekonomin måste återskapas och nya idéer och förslag om hur vi framöver kan föra en politik för utveckling och rättvisa, tillväxt och jämlikhet, måste mejslas fram.

Kör hårt Tommy!

3 kommentarer:

Markus sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Markus Blomberg sa...

Intressant. Kul framför allt med det avslutade stycket, helt med dig där!

Anonym sa...

Jag ser att Lena Sommestad idag kommenterar ditt förslag om ett återuppväckt Arbetarrörelsens ekonomiska råd, genom att önska sig ett Arbetarrörelsens Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga Råd.
Hon skriver bl a:
” . . . Ett Arbetarrörelsens Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga Råd ska självklart inte vända ryggen till nationalekonomin. Inom nationalekonomin finns mycket värdefull kunskap också om vi vill värna jämlikhet och rättvisa – se till exempel den nyutkomna Nationalekonomi för vänstern. Men nationalekonomin är inte tillräcklig. Ett råd med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap ska också lyfta den kunskap som finns i andra ämnen och som ständigt försummas, när Anders Borg får bestämma dagordningen. . . . ”
http://lenasommestad.wordpress.com/2011/04/03/inratta-arbetarrorelsens-humanistiskt-samhallsvetenskapliga-rad/
Jag undrar hur du ser på det?
/Gudrun B R


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger