fredag 3 februari 2012

Större skolgård, föremålsarkiv till museet, gång- och cykelväg samt nya tomter för småhus

Sveriges snabbast växande kommun, Sigtuna, fortsätter att investera och planera inför framtiden. Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) ger nu Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta en detaljplan för större skolgård, föremålsarkiv till museet, gång- och cykelväg samt sju till nio nya tomter för småhus i anslutning till Södertilsvägen i Sigtuna.


Sammanlagt föreslås sju till tio småhus inom området. Terrängen i området är sluttande och de föreslagna tomterna bör bli relativt små, varför till exempel en grupphusbebyggelse kan vara lämplig. Det kommer att bli nya gång- och cykelvägar i och i anslutning till området, bland annat längs Märstavägen och Södertilsvägen

Sigtuna kommun förvärvade nyligen den fastighet som kommer att utgöra den större delen av området som ska planläggas. Fastigheten köptes för att kunna inrymma Sigtuna museums föremålsarkiv och för att kunna utvidga skolgården på Sankta Gertruds skola. Därutöver kommer en del mark som kommunen äger sedan tidigare att ingå i planområdet.

Den nu gällande detaljplanen för området tillåter lättare industriverksamhet. Tufvassons transformatorsfabrik kommer att få bättre förutsättningar genom nyrenoverade och anpassade lokaler. På så sätt kan verksamheten och jobben vara kvar i kommunen.

Vi fortsätter hålla en hög takt i utvecklingsarbetet. Med vårt nya planuppdrag kan många viktiga funktioner rymmas i området. Skolgården kan utvidgas, fornfynd kan lagras, industrijobb säkerställas, nya bostäder byggas och gång- och cykelvägnätet förbättras. Det ger en bra bild av utvecklingen i Sigtuna kommun.

3 kommentarer:

Linda sa...

Låter bra tycker jag! Men hur går det för en cykel och gångväg mellan Märsta och Odensala? Nu är herrestaby på gång och kommunen har köpt marken vid prästgården. Vi ökar i befolkningen här i Odensala och det vore toppen om man slapp ta bilen ibland. Har förståt att en fastighetsägare ej vill avstå mark för detta , men det måste ju finnas andra alternativ än att lägga detta på is , bara för detta?

Anders Johansson sa...

Hej!
Kul att du tycker vår satsning är bra.
Vi vill bygga gång- och cykelväg till Odensala. Vi avsatt pengar för det i kommunens budget. Problemet är att vi inte kan bygga den utan markägarnas tillstånd, och de ger oss inte tillstånd.

Det går naturligtvis att bygga den bredvid landsvägen. Det är dock mycket dyrare och dessutom statens ansvar eftersom det är statens väg. Jag har dock inte gett upp. Vill i förta hand komma överens med markägarna. I andra hand förhandla med Trafikverket.

KOmmunledningen satsar på utveckling av Odensala. Vi gör det möjligt med en småskalig utbyggnad av Herresta, vi har köpt Odensala prästgård för att möjliggöra bostadsbyggand, vi ska bygga ut kommunalt VA och vi ska bygga ut förskolan.

Detta är mer än vad andra kommunledningar har gjort för Odensalas utveckling, kan man väl lugnt påstå.

I detta sammanhang tycker vi det också är viktigt med en gång- och cykelväg så klart!

Kul att du med intresse följer utvecklingsarbetetr i kommunen och i Odensala!

Linda sa...

Tack för utförligt svar! Då ser jag framemot inom snar framtid att det kanske blir en lösning ! Är en av de fastighetsägare som bor i det område där det är lite kneppigt med mark för cykel- gångväg. Hoppas att vi kan få vara med och hjälpa fram en bra lösning för alla! Ser också med spänning på den utveckling som händer i hela kommunen. Vänligen Linda


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger