fredag 27 februari 2009

Glädjeämne i det ekonomiska mörkret: överskott och kraftigt minskad låneskuld!

Det är många dystra siffror just nu. Och värre kommer det säkert att bli. Men vi måste ju ändå tillåta oss att glädja oss när det kommer positiva nyheter. En sådan är att Sigtuna kommun inte bara klarade en ekonomi ibalans 2008 utan också fick ett budgetöverskott. Resultatet blev +5,9 miljoner kronor. Dessutom minskade kommunens låneskuld kraftigt under året. Låneskulden minskade med 66 miljoner kronor (från 192 till 126). Det är hela 81 miljoner kronor bättre än budget.


Att låneskulden har kunnat minska så mycket trots att vi under 2008 gjorde mycket stora investeringar som en helt ny Sätunaskola för 95 miljoner kronor är naturligtvis en styrka.
På måndag presenterar kommunledningskontoret en preliminär bokslutskommuniké.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger