fredag 27 februari 2009

Krafttag för att möta lågkonjunkturen och stävja underskott

Vi i kommunens politiska ledninmg (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Aktion för Sigtuna kommun) har beslutat genomföra en förändring av den politiska organisationen. Vi gör det för att på ett mer kraftfullt sätt kunna möta lågkonjunkturen och underskottet i Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden läggs ner. Kommunstyrelsen tar över ansvaret för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och inrättar ett utbildnings- och arbetsmarknadsutskott.

Arbetet med att rekrytera en ny chef för förvaltningen fortsätter liksom för rekryterandet av en ny gymnasiechef.

En ny IFO-nämnd tar över det ansvar för individ- och famijeomsorgen som kommunstyrelsen idag har.

Förändringarna planeras träda ikraft 1 april.

I samband med detta kommer en rad förändringar bland de förtroendevalda genomföras. Hur detta kommer se ut meddelas 5 mars.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger