måndag 9 februari 2009

Inget kommunstyrelsemöte - historiskt möte med Sigtunahems presidie istället

Enligt årsplaneringten skulle vi ikväll ha haft kommunstyrelsesammanträde. Eftersom det var för få ärenden anmälda till dagordningen beslutade jag för första gången att ställa in mötet. Det är ingen mening med att kalla till möte och ta de kostnader som är förknippade med det om det inte finns en substansiell dagordning - så det var ett lätt beslut.


För att använda den tomma luckan i kalendern på ett effektivt sätt kallade jag istället in presidiet i Sigtunahems styrelse.

Presidiet består av undertecknad (ordförande) Gun Eriksson, vice ordförande och oppositionens Peter Kockum (M). Det historiska med dagens möte var att vi hade både den avgående VD:n Anette Sand och den nye VD:n Kicki Björklund på plats. Överlämningen mellan Anette och Kicki pågår för fullt och nästa vecka deltar Kicki på sitt första styrelsemöte.

Presidiemötet pågick mellan kl. 18 och 19:30.

På bilden från vänster:
Kicki Björklund och Anette Sand

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger