måndag 9 februari 2009

(S)amordningsmöte

Direkt efter SAMPLAN övergick vi till (S)amordningsmöte. Det är ett möte som jag har en gång i månaden med samtliga socialdemokratiska gruppledare i kommunens nämder och styrelser. Vi går igenom aktuella frågeställningar i olika nämder, stämmer av ekonomin och den allmänna utvecklingen, ser hur vi lever upp till de uppdrag vi har fått från vårt parti etc. Kort sagt: här samordnar vi den socialdemokratiska linjen i kommunpolitiken.


(S)amordningsmötet pågick mellan kl.16 och 18.

På bilden syns en del av de socialdemokratiska gruppledarna. Från vänster:

Hugo Carlsson, kultur- och fritidsnämnden
Lola Svensson, socialtjänstutskottet och arbetsgivardelegationen
David Lundqvist, kommunfullmäktiges ordförande
Ronnie Lundin, miljö- och hälsoskyddsnämnden

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger