måndag 9 februari 2009

SAMPLAN - här håller vi ihop stadsbyggnadsfrågorna

Min ankomst till SAMPLAN idag var beräknat försenad. Kommunstyrelsens vice ordförande Gun Eriksson inledde mötet. SAMPLAN är ett informellt möte som bereder ärenden i kommunen som berör stadsbyggnadsfrågor i vid bemärkelse. På SAMPLAN träffas ordföranden (undertecknad) och vice ordföranden i kommunstyrelsen Gun Eriksson (S), bygg- och trafiknämndens ordförande Göran Hammarsjö (S) och miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Ronnie Lundin (S) samt de ledande tjänstemännen från respektive förvaltning. Dessutom deltar Bosse Andersson (C) och Gunilla Lundqvist (MP). Idag gick vi igenom nuläget i alla pågående processer med nya detaljplaner. Inom kort finns en del intressant att berätta om detta. Återkommer om det, bland annat här på bloggen.

SAMPLAN pågick mellan kl 13 och 16.


På bilden från vänster:

Anders Johansson, Gun Eriksson, Ronnie Lundin, Göran Hammarsjö och Gunilla Lundqvist

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger