tisdag 3 februari 2009

Kommentarer till SAS-krisen

Sigtuna kommun är värdkommun för Arlanda flygplats. SAS är den största arbetsgivaren i kommunen med över 4 000 anställda. Av de 16 000 personer som jobbar i Arlandaområdet varje dag bor cirka 5 000 i Sigtuna kommun. Utvecklingen för flygverksamheten i allmänhet och SAS i synnerhet följs därför extra noga av Sigtuna kommun.

- SAS-krisen är väldigt allvarlig för Sigtuna kommun och Stockholmsregionen. Att företaget går så dåligt så att det måste minska antalet anställda med 3 000 kommer ger direkta inverkningar på Sigtuna kommun. Många SAS-anställda bor i vår kommun, säger kommunalrådet Anders Johansson (s) i en kommentar och fortsätter

- Tyvärr kommer färre flighter och fler plan på marken leda till färre anställda även utanför SAS. Färre jobb inom service som bagagehantering, catering, restaurang, tax free med mera kommer bli följden. Det är kanske det som är det allvarligaste med dagens besked. Det kommer slå hårt mot den lokala arbetsmarknaden.

Kommunalrådet Anders Johansson (s) kallade in alla berörda ledande tjänstemän i kommunen för att höja beredskapen för att möta SAS-krisen.

- Nu gäller det att inom kort få en bild över hur personalneddragningarna i SAS kommer att se ut. Därefter måste en analys göras av hur SAS:s, som är den dominerande aktören på Arlanda flygplats, minskade aktivitet kommer och drabba serviceföretagen i området och vilka effekter det kan ge på sysselsättningen, säger kommunalrådet Anders Johansson (s).

- Om varslen och senare uppsägningar leder till arbetslöshet ska kommunen möta upp med aktiva åtgärder – inte passiva bidrag. Det handlar om att vidareutbilda och omskola till nya jobb i andra branscher. Vuxenutbildning, KY-utbildning och arbetsmarknadsutbildning är då viktiga instrument liksom ett aktivt Nyföretagarcentrum. Viktigast av allt är dock att fortsätta en offensiv näringslivspolitik som lockar nya företag och nya jobb till kommunen.

Kommunalrådet Anders Johansson (s) menar att staten nu måste satsa på Arlanda:

- Nu är det läge för staten att satsa på Arlanda och Sveriges enda storflygplats utveckling.
För attt klara utsläppstaget måste investeringar i ny infrastruktur genomföras. Det kan inte bara bidra till att klara miljökraven, utan också göra flygplatsen mer attraktiv för resenärer, flygbolag och företagsetableringar. Därför vill jag nu se en tidigareläggning av statliga investeringar som trafikplats Måby, trafikplats Rosersberg och bättre kollektivtrafik till och från flygplatsen från hela regionen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger