tisdag 3 februari 2009

Sigtuna kommun höjer beredskapen med anledning av SAS-krisen

Jag har just avslutat ett möte för att sätta den kommunala organisationen i beredskap för att möta SAS-krisens effekter på den lokala arbetsmarknaden. I mötet deltog kommundirektören Greger Svensson, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Johansson, Näringslivschefen Christer Wikström, Informationschefen Liliana Pasquini-Johanneson, kommunsekreteraren Lars Sundblad, arbetsmarknads- och vuxenutbildningshefenLena Winterbom och chefen för försörjningsstödsenheten Stefan Skarin.


Jag återkommer med fler kommentarer under dagen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger