torsdag 5 februari 2009

Mångkulturella Sigtuna kommun ska få en mångfaldsplan

Idag hölls det ett mångfaldsseminarium i kommunen som ett led i arbetet med att ta fram en mångfaldsplan. Själv hade jag tyvärr inte möjlighet att delta, men jag har fått rapporter om att det var uppskattat och en viktig pusselbit i utvecklingen av vår kommun. Sigtuna är en mångkulturell kommun och det ska vi se som en fördel. Det finns oanade möjligheter om vi tar tillvara alla människor vilja och möjlighetr att bidra - oavsett bakrund. Det har vi varit för dåliga på så här långt. Nu hoppas jag på ändring och innan året är slut ska vi spika en plan på hur vi kan bli bättre.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger