torsdag 5 februari 2009

Säg nej till religiösa vårdcentraler!

Jag kommer just ifrån ett möte med den socialdemokratiska landstingsfullmäktigegruppen. Vi har förberett nästa veckas landstingsfullmäktigemöte och beslutat om viken linje vi socialdemokrater ska driva i en rad frågor.


Ikväll hade vi bjudit in olika föredraghållare som gav sin syn på etniska och religiösa vårdcentraler. Det var spännande och givande. Diskussionen kom upp eftersom det vid Telefonplan i Stockholm startats en vårdcentral som huvudsakligen riktar sig till muslimer. Detta som resuöltat av att moderaterna infört Vårdval Stockholm och fri etableringsrätt för vårdcentraler.

Jag vill gärna i sammanhanget ge uttryck för min uppfattning:

Jag säger nej till vårdcentraler som vilar på religiös och etnisk grund! Hälso- och sjukvården ska vila på en generell och allmän linje och inte en enda skattekrona ska gå till verksamhet som delar upp patienterna efter etnisk- eller kulturell tillhörighet. Däremot ska vår hälso- och sjukvård ha god kompetens att ta emot och behandla alla patienter och respektera religiösa och kulturella aspekter.

Förövrigt är jag också starkt emot alla skolor som vilar på religiös grund! Vi ska hålla ihop Sverige ekonomiskt, kulturellt och socialt och då krävs mer av integrerade åtgärder - inte segregerande!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger