söndag 8 februari 2009

Samverkansmöte = söndagsmöte


Nu på söndags- eftermiddagen har vi partier som bildar majoritet i kommunen - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Aktion för Sigtuna kommun - haft samverkansmöte. Vi träffas regelbundet för att stämma av en rad frågor och strategier i vårt samarbete. Även om vi inte är överens i alla detaljer och frågor fungerar överlag vårt samarbete utmärkt. Samverkansmötena är ett komplement till alla andra konstellationer där våra fyra samverkande partier träffas - oftast i gruppmöten som förbereder möten i kommunala nämnder och styrelser.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger