måndag 9 februari 2009

Veckan rivstartar med S-distriktsstyrelse

Idag började min arbetsdag med sammanträde med styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns styrelse, partidistriktet. Partidistriktet har sedan 1 månad tillbaka flyttat från Solna till Sveavägen 68. 68:an kallat i partiinterna sammanhang. Det är en historisk adress i svensk socialdemokrati och har varit vårt partihögkvarter i många decenier nu. Idag hade vi en lång dagordning som till mycket handlade om förberedelser inför vår distriktskongress. Vi håller på att mejsla fram en ny socialdemokratisk framtidspolitik för Stockholmsregionen. Ett spännande och viktigt arbete.


Mötet pågick mellan kl. 09 och 12.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger