torsdag 26 mars 2009

Allmänflyg och biogas på KSL

Mellan kl. 14 och 16 idag var jag på Kommunförundet i Stockholms län, KSL.
Vi hade två externa medverkande:
1. Carl Cederschiöld som utreder var allmänflyget i vår region ska hålla till när Barkarby fältet stängs. Det är en viktig fråga, inte bara för fritidsflyget, utan också för affärsflyget. Ska Stockholm vara en attraktiv näringslivsregion behövs två väl fungerade flygplatser för allmänflyget, en norr om stan och en söder om stan. Carl har nu gjort en kartläggning om vilka möjligheter som finns. Nu återstår den delikata uppgiften att få två kommuner att vilja ha verksamheten i sina kommuner. I Sigtuna tror jag det räcker med Arlanda ...

2. Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna, redogjorde för ett spännande förslag till en regional organisation för att ta hand om sopor som genom rötning kan bli biogas till våra fordon i regionen. Ett kommunalrförbund föreslås för att hantera frågan. Mycket bra och spännande förslag som kan stärka Stockholm som ledande miljöregion.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger