tisdag 10 mars 2009

Vi i kommunledningen vill se ett nytt museum i Sigtuna hamn

Förra året lanserade jag själv tanken på att ett nytt museum i Sigtuna skulle placeras vid båtuppläggningplatsen i hamnen. Det drog igång en diskussion som varit givande. Många har lämnat sina synpunkter till mig, de flesta positiva.
Nu har samtliga partier i kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna) ställt sig positiva till en placering av ett nytt museum i Sigtuna hamn. Det känns rätt och riktigt tycker jag.

Vi vill att ett nytt museum ska vara en modern och spännande möteplats för både invånare och besökare. Där ska vi kunna visa upp vår fantastiska historia, men också möta det moderna Sigtuna. Vi har svårt att tänka oss en bättre plats för detta än hamnen.

En politisk styrgrupp som ska dra upp de stora riktlinjerna för ett nytt museum i Sigtuna tillsätts på nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger