tisdag 10 mars 2009

Vi räddar bollplanerna Aspen och naturområdet Furubo

Under processen med detaljplanen för det nya bostadsområdet Övre Ekilla har många uttryckt oro för att bollplanerna Aspen ska försvinna. Likaså har många velat behålla naturområdet Furubo (den skogbeklädda kullen vid Stationsgatan). Där har det planerats för ett vård- och omsorgsboende. Vi i kommunledningen har lyssnat på kritiken och nu beslutat oss för att halvera det nya bostadområdet. Det gör att Aspen kommer att få vara kvar i nuvarande omfattning. När det gäller Furubo har vi beslutat lägga ner planarbete helt och istället bygga ut, rusta upp och förbättra Arhem till ett modernt vård- och omsorgsboende. Mer om detta kommer jag skriva senare.
0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger