tisdag 10 mars 2009

Att våga gasa i lågkonjunkturen!

Det kommer att bli ekonomiskt tuffa tider för den kommunala sektorn - så också för Sigtuna kommun. pengarna kommer inte räcka till allt vi gör idag och inbromsningar kommer att behöva ske. Men samtidigt är det viktigt att våga gasa. Det handlar om att, precis som rallyförarna, ha fötterna både på gasen och bromsen samtidigt och kunna gasa sig ur kurverna.

Vi i kommunledningen har modet och kraften att våga satsa även i lågkonjunkturen. Det kommer oss till nytta i det långsiktiga perspektivet - det är oftare billigare att investera i lågkonjunkturer när priserna går ner. Det vill vi göra. Vi ska satsa oss ur krisen - inte sitta med armarna i kors och gnälla!
Vi kommer under den närmaste framtiden berätta om en rad vikta och offensiva framtidssatsningar. Redan nu kan vi berätta kort om några saker vi tar besut om på kommunstyrelsen nästa måndag:
1. Nya höga bostadshus vid Arhem i Märsta
2. Ombyggnad, tillbyggnad och utbyggnad av vård- och omsorgsboende på Arhem
3. Nytt museum i Sigtuna hamn
4. Plan för hästnätra boende i Charlottenberg
5. Medgivande till Fortum att bygga nytt kraftvärmeverk
6. Försäljning av mark till Riksbanken för byggnation av nytt nationellt penningkontor
7. Program för byggande av nya hyresrätter
Jag återkommer inom kort med mer om respektive punkt. Så håll utkik! :-)

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger