fredag 13 mars 2009

Ja till kraftvärme - med förnuft! 2 miljarder investeras i Märsta

Vi socialdemokrater har sagt ja till en etablering av en panna till vid Brista kraftvärmeverk. Det är klokt ur ett miljöperspektiv och det är viktigt för den långsiktiga regionala energiförsörjningen. Redan när beslutet togs om att bygga panna 1 gavs en byggrätt för ytterligare en panna - så i grunden har kommunen redan för 15 år sedan sagt ja till en utbyggand av Brista. Nu är behovet av en större panna påtagligt och kommunen måste därför göra en ny detaljplan. För att göra det har vi bland annat ställt upp följande krav på Fortum:

1. Statens hårda miljökrav måste uppfyllas med god marginal. Senast kända bästa teknik ska användas. (vi accepterar inte försämrad lukt, buller situation etc).
2. Ny infart till Brista ska byggas från Norrsundavägen. Det ger mindre trafik i Märstarondellen.
3. Rosersbergsbäcken och Märstaån ska rustas upp både för en bättre vattenkvalitet och en trevligare entré till Märsta. Vattendammarna framför Coop kommer få sin motsvarighet på andra sidan Pinbacken.
4. Fortum ska köpa mark av kommunen för minst 50 miljoner kronor.
5. Kommunen ska ha starkt inflytande på hur gestaltningen av byggnadens ska se ut.
6. Fortum ska värma upp konstrgräsplanen på Midgårdsvallen till ett symboliskt pris.
7. Fortum ska genom värmeväxlare och uppvärmning av returvärme bidra till en uppvärmning till den nya biologiska utomhusbadet för förlängd badsäsong.
8. Fortum ska ställa sig positiv till sponsring av lokal ungdomsverksamhet.
9. Fortum ska ställa sig positiv till att tillsamans med Arlandagymnasiet starta en utbildning med inriktning mot energi och miljö.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger