fredag 13 mars 2009

Bo med hästen i Charlottenberg

Vi i kommunledningen beslutar på måndag om ett planuppdrag på kommunstyrelsen som innebär att vi gör kommunens första detaljplan med syftet att skapa ett hästnära boende. Vi vill ge möjlighet att bygga ett ridhus (40 x 60 meter) med konventionella mått för en volt och direkt i anslutning till det 5-9 bostadshus. Området ligger i Charlottenberg, inte långt från Mälaren. Vi tror det kommer bli attraktivt för den hästintresserade familjen. Dessutom ger byggandet av fler bostäder i området möjlighet att skapa ett lokalt reningsverk för omhändertagande av avloppsvatten, med möjlighet till intilliggande hus att ansluta sig. Det är bra för miljön.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger