fredag 4 december 2009

Nu kan elever och föräldrar i Sigtuna kommun välja skola på nätet

Från 2010 kan föräldrar/vårdnadshavare med barn i skolåldern söka plats i skolan via Internet. Det gäller både till de kommunala och fristående skolorna i Sigtuna kommun.

Föräldrarnas möjlighet att välja skola för sitt barn i Sigtuna kommun utvecklas med ny teknik. Aktiva elever och intresserade föräldrar är en bra grund för skolutveckling. Demokrati, delaktighet och inflytande är utöver kunskapsförmedling prioriterade områden för skolverksamheten i vår kommun.

I Sigtuna kommun finns 16 kommunala och 4 fristående grundskolor att söka till. De fristående skolorna kommer successivt att ansluta sig till det digitala systemet.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger