fredag 4 december 2009

Vi investerar i barnen - en helt ny förskola i Til i Sigtuna näst på tur

Ärlinghedens nya förskola under byggnationen i juli 2009
I Sigtuna kommun blir barnfamiljerna snabbt allt fler. Barnafödandet är högt och många barnfamiljer trivs i vår kommun och vill flytta hit. Det är mycket glädjande!

När barnfamiljerna och barnen blir fler ökar såklart efterfrågan på förskoleplatser. Vi har nu under lång tid klarat förskolegarantin, vilket innebär att alla ska erbjudas en förskoleplats inom kommunen senaste fyra månader efter att en plats sökts.

Efterfrågan på förskoleplatser ökar också genom att allt fler föräldrar vill ha sina barn i förskolan – över 90 procent av alla barn i kommunen går idag i en kommunal eller fristående förskola. I Sigtuna stad är den siffran nästan 100 procent.

För att se till att alla familjer som vill ha en förskoleplats ska kunna få det i tid investerar vi i kommunledningen ( (S) + (C) + (MP) ) stort på nya förskoleplatser. Nyligen invigdes en förskola för cirka 85 barn på Ärlingheden i Märsta. Just nu byggs en helt ny förskola i Rosersberg för cirka 100 barn. För att kunna öppna fler platser på Hällsbo finns pengar reserverade för ombyggnad av f.d Hällsboskolan.

På Kommunstyrelsens möte på måndag kommer kommunledningen att besluta om att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga en helt ny förskola i Til. Förskolan ska kunna ta emot 100-125 barn när den är fullt utbyggd. För denna investering har vi avsatt närmare 20 miljoner kronor.

Fler barn i förskolan kräver också fler anställda. Därför ser vi i kommunledningen till förskolan får 10 miljoner ytterligare nästa år för att anställa mer personal. Det gör att personaltätheten kan värnas – trots krisen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger