söndag 21 februari 2010

Nu lämnar (SD) kommunfullmäktige: en röst på (SD) är en bortkastad röst!


I valet 2006 kom Sverigedemokraterna (SD) in i kommunfullmäktige för första gången. För att de inte skulle få något inflytande och utnyttja sin vågmästarposition gjorde vi socialdemokrater snabbt upp med Centerpartiet och Miljöpartiet om ett blocköverskridande samarbete. Det har varit mycket framgångsrikt och till stort gagn för kommunens utveckling.

(SD) hade två personer på sin valsedel. När det stod klart att (SD) fick ett mandat i fullmäktige gick deras första namn omedelbart under jorden. Han avgick innan han tillträtt. Enligt uppgift lämnar nu även det andra och sista namnet fullmäktige.

Oavsett anledningen till avhoppet kan konstateras att en röst på (SD) har varit en bortkastad röst. De har inte åstadkommit någonting. Absolut ingenting!

Det viktigaste argumentet till att vi socialdemokrater alltid kommer att stå första ledet i kampen mot (SD) är att det är ett parti som tar sin utgångspunkt i fascistiska idéer och som ställer människor och grupper mot varandra.

Dessutom kan konstateras att (SD)-politikerna i vår kommun nu sällar sig till en mycket stor skara: hela 37% av alla (SD)-företrädare i landets kommuner har lämnat sina uppdrag sedan valet. En röst på (SD) är bortkastad röst!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger