måndag 22 februari 2010

Nej till civil flygplats på Ärna i Uppsala. Satsa på Arlanda och tåget istället!


Vi i kommunledningen är kritiska till att låta Ärna i Uppsala utvecklas till en ny civil flygplats. Det framgår av vårt yttrande skickats till Uppsala kommun i samband med att en ny översiktsplan tas fram.

Utifrån den tydliga regionala samsynen att värna och stärka Arlanda flygplats samt krav på minskade koldioxidutsläpp är det svårt att motivera en ny civil flygplats i Uppsala.

I yttrandet framhåller vi vikten av att istället satsa på en samverkan kring förbättrade kollektivtrafik i det så kallade ABC-stråket Uppsala – Stockholm. Kapacitetsförstärkningar av Ostkustbanan, en återupptagen järnvägstrafik på sträckan Enköping – Uppsala är några av de förslag som skulle förbättra kommunikationerna till Arlanda flygplats.

Vi går mot allt större arbetsmarknadsregioner. I dag tillhör Uppsala och Stockholm samma lokala arbetsmarknad. Arlanda är, som regional arbetsplats och flygnav, av central betydelse både för Uppsala kommun och regionen som helhet.

Vi vill satsa på en internationellt konkurrenskraftig flygplats i vår region, inte flera. Dessutom vill vi för miljöns skull se fler resor på kortare distaner med tåg. Att säga nej till Ärna är klimatsmart och bra för regionens samlade utveckling!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger