torsdag 25 februari 2010

Sigtuna kommun anlitar doktorn i miljörätt Jonas Christensen som konsult i ärendet med ett nytt miljötillstånd för Arlanda


Sigtuna kommun har anlitat jur. dr Jonas Christensen som konsult för den fortsatta handläggningen av Luftfartsverkets kommande ansökan om nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats. Jonas har en bred erfarenhet på det miljörättsliga området och vi är glada över att ha tillgång till hans stöd under den fortsatta processen.
Förutom att direkt bistå kommunen i processen med yttranden kommer Jonas också vara behjälplig vid offentliga möten och annat som kommunen ordnar för att ta emot och vidarebefodra kommuninvånares synpunkter i processen.

(foto: Jonas Christensen från Swedenviros hemsida)

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger