torsdag 25 februari 2010

"Träffa kommunstyrelsens ordförande" i Valsta centrum


En gång i månaden sammanträder kommunfullmäktige. Den dagen anordnar jag alitid "Träffa kommunstyrelsens ordförande" under en lunchtimme. Detta för att invånare ska kunna ställa frågor och lämna synpunkter utan att behöva boka ett möte med mig på kommunhuset eller gå på formella möten. Detta är ett komplement till de mängder av kontakter jag har varje vecka med kommuninvånare och företag genom möten, telefonsamtal eller mail.

Jag kör "Träffa kommunstyrelsens ordförande" enligt ett rullande schema där jag besöker Valsta, Märsta Rosersberg och Sigtuna. Idag var det Valstas tur.

Idag fick jag frågor om mer halltider för gymnastik, behovet av en större kulturskola, önskan om en bowlinghall i kommunen, behov av fler parkbänkar längs våra gång- och cykelvägar, och snöröjning och sandning, och behovet av att bygga ännu fler bostäder.

Idag fick jag dessutom en puss på kinden av en dam som tackade för att vi stoppat den planerade utbyggnaden av Sigtuna stads hotell - inte illa! :-)

Jag uppskattar dessa dialoger med invånarna och ofta kan vi komma fram till gemensamma slutsatser och förslag efter en lite diskussion.

(Foto: en kommuninvånare som träffade mig i Valsta centrum och som vill se bättre lokaler för Kulturskolan, någor som jag håller med om)

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger