fredag 26 februari 2010

Sigtuna kommun stämmer två personer på en miljon i skadestånd för grov skadegörelse på skola

Kommunledningen har givit förvaltningen i uppdrag att lämna in en stämningsansökan till Attunda tingsrätt mot de två personer som ifjol orsakade omfattande vattenskador på Valstaskolan. De två personerna som idag är 16 år täppte igen avloppen och öppnade vattenkranarna på toaletter. Cirka 200 000 liter vatten rann ner i byggnaden och orsakade omfattande skador i skolan.

De båda ungdomarna dömdes i tingsrätten till ungdomstjänst för grov skadegörelse. Domen överklagades till hovrätten. Hovrätten fastställde dock tingsrättens dom. Högsta domstolen beviljade inte prövningstillstånd och därmed är det hovrättens dom som gäller.

Kommunens kostnader för att återställa lokalerna uppgick till 1,7 miljoner kronor. Kommunens försäkring täckte kostnaderna, men självrisken uppgick till 1 miljon kronor. Det är detta belopp stämningsansökan nu avser.

För mig är det oerhört viktigt att kommunen tar i med hårdhandskarna i sådana här fall. Är man 15 år vet man konsekvenserna av sitt handlande. Proppar man igen avloppen, vrider på kranarna för fullt och går där ifrån vet man att man kommer orsaka stor förstörelse – det är fullt medvetet. De förstörde inte bara stora ekonomiska värden, utan också elevernas skola och arbetsmiljö. Mitt budskap är kristallklart: vi accepterar inte skadegörelse och vi kommer att ställa de som förstör till svars!

Jag är fullt medveten om att chanserna att få tillbaka pengarna är minimal. Tingsrätten kommer förmodligen att uppmana parterna att få tillstånd en förlikning. Sigtuna kommun kommer dock inte söka en sådan i första skedet.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger