onsdag 3 mars 2010

Aktion för Siguna kommun läggs ner - samarbete med, och medlemskap i, Socialdemokraterna

För 12 år sedan bildades det lokala partiet Aktion för Sigtuna kommun (AFSK). De som bildade partiet var till mycket stor utsträckning avhoppade och uteslutna socialdemokrater. Orsaken till bildandet var oenighet kring hur den ekonomiska krisen i kommunen skulle hanteras. Jag själv var inte aktiv i Sigtunas kommunpolitik vid tillfället. Jag är dock säker på att jag i den debatten skulle varit på den sida som höll fast vid den socialdemokratiska huvudfåran och den politik som den representerade.

Vid valet 1998 fick AFSK två mandat, 2002 ett mandat och valet 2006 ett mandat. Under deras första period var de i opposition mot den moderatledda kommunledningen som tog över efter oss. Under den andra mot S-V-MP-majoriteten. Under slutet av denna mandatperiod närmade sig dock S och AFSK i många frågor och tidigare politiska konfliktytor minskade allt mer.

Sedan valet 2006 samarbetar S och AKSK med MP och C i kommunledning och det går mycket bra. Det är en sammansvetsad kommunledning som uträttat mycket tillsamamns. Vi har lagt blockpolitiek åt sidan och jobbar gemensamt för kommunens bästa.

AFSK finner nu att deras argument för att fortsätta ha ett eget parti har försvunnit. De menar att de allra flesta av de brister de tidigare såg nu är åtgärdade och att inriktningen på politiken känns mycket bra. De har därför beslutat sig för att inte ställa upp i valet 2010 och de flesta av deras aktiva medlemmar söker nu medlemskap i Socialdemokraterna.

Som ordförande för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun välkomnar jag alla medlemmar som delar våra värderingar och politik. Därför är de före detta AFSK:arnas välkomna som nya medlemmar precis på samma sätt som alla andra. Det är bra och glädjande att det nu bara finns et parti som gör anspråk på att kalla sig socialdemokratiskt i kommunen - nämligen orginalet!

De tidigare AFSK-medlemmarna och vi andra har nu två huvuduppgifter i valrörelsen:
1) Säkerställa en fortsatt offensiv politik för utveckling och rättvisa tillsammans med våra samarbetspartiet.
2) Bekämpa Sigtunahögern med moderater och Samling för Sigtuna-partister i spetsen som vill sätta stopp för utvecklingen och vill gynna några få på bekostnad av de många.

På fotot hälsar jag de ledande företrädarna för AFSK, Märtha Lindberg och William Petersson välkomna till Socialdemokraterna med rosor och parimärke.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger