lördag 6 mars 2010

Kommunens vindkraftverk mycket lönsamt redan första året

För att minska klimatpåverkan och sänka el-kostnaderna beslutade den politiska ledningen i januari 2009 att kommunen skulle köpa in ett eget vindkraftverk. Vindkraftverket ligger i Odarslöv, Svalöv kommun, i Skåne och producerar el endast för egen förbrukning. Verket är av fabrikat Enercon med installerad effekt 2,0 MW och bedömd produktion 5 200 MWh per år.

I samband med investeringsbeslutet beräknades en kostnad år 1 på 643,93 kr/MWh eller 64,4 öre per kWh. Nu gjord analys visar på en produktionskostnad på 53,7 öre per kWh. Det beror bland annat på att räntan på investeringen varit så låg som 2,67%

I jämförelse med kommunens pris på övrig el 2009 uppkommer en nettobesparing på 1 145 000 kronor.

Vindkraftverket har varit en lönande investering 2009 men ska naturligtvis utvärderas kommande år. De löpande avskrivningarna minskar dock på sikt investeringens kapitalkostnader och vindkraftverket har därmed förutsättningar att blir mer lönsamt för varje år som går.

Det känns verkligen som om vi fattade rätt beslut. En klimatvänlig elproduktion i egen regi och en nettobesparing på över en miljon redan första året, det är bra det!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger