tisdag 9 mars 2010

Miljardinvestering i nya hyresrätter i Sigtuna kommun

Idag lanserade kommunens politiska majoritet (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) en historiskt stor affär som innebär att Sigtunahem köper 455 hyresrätter för 774 miljoner kronor. Totalt investeras över 1 miljard i nya hyresrätter i Sigtuna kommun just nu, mest i landet räknat per invånare. På bilden ses Tomas Anderson, VD Peab Bostad AB, Kicki Björklund, VD Sigtunahem och jag under presentationen av projekten.

Idag lanserade Sigtuna kommun och Sigtunahem den största enskilda affären i kommunkoncernens historia. Sigtunahem ska förvärva 455 lägenheter av Peab till ett värde av 774 miljoner kronor. Samtidigt bygger Wåhlin fastigheter 145 lägenheter i centrala Märsta. Sammantaget investeras över en miljard i nya hyresrättslägenheter i kommunen på två år.

Vi i Sigtuna befäster nu platsen som den kommun i landet som bygger flesta hyresrätter i landet per invånare. Sammantaget med den affär med Peab som presenterats idag, pågående produktion av Wåhlins fastigheter och Sigtunahems egen produktion byggs under två år 660 lägenheter. Det skulle motsvara att Stockholm stad under samma tid skulle bygga över 13 000 hyresrättslägenheter.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) menar att det är bra både för Sigtunahem och för kommunen att det byggs många nya bostäder. Sigtunahem, som har ett dominerande bestånd som är byggt på 60- och 70-talen, behöver en jämnare åldersstruktur på sina fastigheter för att vara långsiktigt stabilt. Kommunen, som är en av Sveriges främsta befolkningstillväxtkommuner behöver kunna erbjuda fler plats för att utvecklingen ska kunna fortsätta. Det ger ökade intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag och att fler delar på de kostnader som vi har. Dessutom stäks det lokala näringslivet.
Bostadsaffären mellan PEAB och Sigtunahem som omfattar 455 lägenheter presenterades på Sigtunahems styrelsemöte i måndagskväll. Styrelsen väntas fatta det formella beslutet måndagen den 15 mars. Det är dock ägaren, Sigtuna kommun, som genom kommunfullmäktigebeslut slutligt ska avgöra frågan, vilket väntas ske på ett extra sammanträde 6 april. Eftersom fler av lägenheterna redan är i produktion kan den första inflyttningen ske redan under september 2010 och sedan är det inflyttning utspritt i de olika projekten under en period på mellan 2 till tre år framåt.

För oss Socialdemokrater är det kommande beslutat en stor framgång. Vi har två gånger gått till val på att utveckla vår kommun och bygga många nya bostäder, och då speciellt hyresrätter. Nu kan vi bocka av ännu ett av våra viktigaste vallöften!

Tomas Anderson, Peab, Kicki Björklund, Sigtunahem och jag vid det pågående bygget av 172 hyreslägenheter vid Södergatan Norr i Märsta.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger