onsdag 19 maj 2010

Miljöbilar och bilpool i Sigtuna kommun

Vi har i Sigtuna kommun haft en bilpool i samverkan med en privat aktör. Det fungerade inte särskilt bra. Jag tror en viktig anledning till det var bristande information och marknadsföring. Kommunledningen tycker därför att detta ska återupptas och denna gång göras bättre.

Sigtuna kommun är en av de bästa kommunerna i landet när det gäller andelen miljöbilar i den egna bilparken. Det är bra, men det räcker inte. Vi vill gå vidare. 100% av kommunens personbilar ska vara miljöbilar enligt Trafikverkets definition.

Varför jag tycker att båda dessa insatser är viktiga har jag idag tillsammans med fem s-kommunalrådskollegor i Stockholms län skrivit på SvD Brännpunkt http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fossilfria-bilpooler-i-s-kommuner_4730011.svd

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger