torsdag 6 maj 2010

På en gemensam pressträff i Kulturhuset i Stockholm med Carin Jämtin och Thomas Bodström berättar jag om hur vi i Sigtuna kommun kan bygga mest hyresrätter i landet per capita.

Under en pressträff i dag presenterade Carin Jämtin och Thomas Bodström och jag en ny storsatsning på bostäder för unga i Stockholm. Får socialdemokraterna väljarnas förtroende vill vi påbörja byggnation av 11 000 ettor och tvåor i Stockholms län under 2011-2014. Detta utöver det handslag om 3 000 studentbostäder som tidigare presenterats.
Avskaffat investeringsstöd, brist på politiskt engagemang och större lönsamhet för att bygga medelstora lägenheter, det menar vi är orsaker till att bostadsbyggandet och i synnerhet byggandet av små lägenheter nu haltar. Enligt statistik från USK och SCB har ökningen av antalet 20-30 åringar i Stockholms stad sedan 2006 har varit 20 gånger så stor som antalet påbörjade ettor – samtidigt som endast ett fåtal studentlägenheter har börjat byggas och bostadskön växt med över 100 000 personer.
Dagens besked om en storsatsning innebär att (S) i Stockholms stad och län gemensamt ska bygga 11 000 nya ettor och tvåor, med blandade upplåtelseformer enligt ungas efterfrågan. 6 000 av dessa planeras ligga i Stockholms stad medan resterande 5 000 ska byggas i resten av länet. . Tillsammans med de 3 000 studentbostäder som tidigare aviserats innebär detta en mycket stor satsning på 14 000 bostäder riktade mot framförallt unga.
Satsningen görs möjlig genom det statliga investeringsstöd på 1,4 miljarder kronor som föreslås i de rödgrönas budgetmotion till riksdagen. Men (S) vill också ge allmännyttan i uppdrag att bygga en större proportion mindre lägenheter, ställa högre krav på arbete för lägre boendekostnader i nyproduktion och undersöka temporära lösningar i kommande exploateringsområden.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger