onsdag 12 januari 2011

(FP) DEN STORA FÖRLORAREN PÅ SAMARBETE MED (M)! - DAGS ATT TÄNKA OM?

Följande debattartikel av mig är publicerad på marsta.nu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

I Sigtuna kommun har vi ett framgångsrI Sigtuna kommun har vi ett framgångsrikt blocköverskridande samarbete mellan (S), (MP) och (C). Vi har lagt de ideologiska blockeringarna som finns på riksnivå åt sidan och arbetar istället tillsammans för kommunens bästa. Det har gett goda resultat och förnyat förtroende från väljarna.

Vårt blocköverskridande samarbete har haft som naturlig konsekvens att de koalitioner som fanns på riksnivå inte har funnits hos oss i Sigtuna kommun. Trots detta har den borgerliga delen av oppositionen försökt samla sig till en lokal variant bestående av (M), (FP), (KD) och Samling för Sigtuna - Sigtunapartiet. Nu har denna allians förlorat tre val i rad. Den riktigt stora förloraren i 2010 års val är (M) och oppositionsrådet. Trots att (M) gjorde sitt bästa val sedan den allmänna rösträttens införande och att partiet i övriga Stockholmsregionen gjorde ett extremt bra val, lyckades de inte ens behålla sitt stöd i kommunen utan backade. Detta är naturligtvis inget annat än ett praktfiasko som borde få långtgående konsekvenser.

Det finns emmellertid ett parti i kommunen som de gångna två valen har förlorat mer än något annat på samarbetet i den s.k Sigtunaalliansen och har halverats från 6 till 3 mandat, och det är (FP). Det finns all anledning att reflektera över detta faktum och även vad som hänt efter valet.

För mig känns det, ärligt talat, sorgligt att se (FP) i Sigtunas kollaps. Om de hade stått fria från (M) i kommunen och hävdat den socialliberala linje som fanns i partiet, senast under Bengt Westerbergs och Maria Leisners partiledarskap, hade de mycket väl kunnat ingå i den blocköverskridande ledning som finns i kommunen. Nu har de istället "dumlojalt" följt i (M):s ledband och förlorat mest av alla på det.

Vad har då (FP) fått ut av samarbetet med (M)? Ja, inte nog med att de har halverats i kommunfullmäktige, nu har de fått smaka på kallt stål efter valet också:

För det första fick de inget inflytande över den alternativa budget som den borgerliga oppositionen skulle lägga i kommunfullmäktige. Detta är det helt avgörande testet på om det finns en samlad opposition eller inte. (FP) ställdes inför valet: antingen ställer ni upp på (M):s budgetförslag rakt av eller så får ni inte vara med över huvud taget. Resultatet blev solklart: (FP) lades i frysboxen. (M)akten har talat!

För det andra körde (M) över (FP) totalt i fördelningen av resurser till partier och förtroendevalda. Även om (FP) är oense i grunden med oss och (M) om resursfördelningssystemet så inrättades ett extra stöd till oppositionen som inte fanns tidigare, nämligen ett gruppledararvode för oppositionen i nämnderna. Detta trodde vi att man skulle fördela proportionellt mellan partierna oppositionen så att även de mindre partierna skulle få sin del. Resultatet blev solklart: (FP) fick inte en enda gruppledarpost och därmed inte en enda krona i stöd från denna pott till sina förtroendevalda. (M)akten har talat!

Detta kan jämföras med oss i den blocköverskridande kommunledningen där vi diskuterar, lyssnar på varandra och kommer fram till gemensamma lösningar och förslag. Det är inte alltid lätt, men det har fungerat bra. När det gäller fördelningen av de samlade resurserna som står till kommunledningens förfogande så har vi fördelat dem så att de två mindre partierna har fått lite mer än vad de proportionellt ska ha.

Den givna frågan till (FP) efter detta blir: varför finner ni er i situationen? Varför ingår ni i en allians där ni hela tiden är förloraren, politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt?

Tror ni inte att ni kan uppnå mer genom en självständig socialliberal politik eller till och med i samarbete med någon annan än (M)?

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger