tisdag 25 januari 2011

Motiverade och nöjda medarbetare i Sigtuna kommun

2010 års medarbetarenkät i Sigtuna kommun gav ett mycket gott resultat. Medarbetarna ger genomgående positiva omdömen om chefer, arbetsplatser och sin egen arbetssituation. Enkäten visar att Sigtuna kommuns medarbetare trivs på jobbet.

Andelen som svarat på enkäten var hela 88 procent, vilket är mycket hög siffra. Sigtuna kommun arbetar aktivt för att vara en bra arbetsgivare. Därför är det viktigt att så många som möjligt tar chansen att säga sin mening. Utan medarbetarnas återkoppling är det svårt att få reda på vad som redan är bra, om satsningar gjorts på rätt saker och vad som kan bli bättre.

Siffrorna för Sigtuna kommun är genomgående högre än för andra jämförbara organisationer som använt samma enkät. T ex anser många att man är bra på att lära av varandra, att det är lätt att samarbeta och få återkoppling, att man får utvecklas i jobbet och att man vågar uttrycka sina åsikter. Chefer får genomgående gott betyg för sina ledaregenskaper.

- Det här visar att vår långsiktiga satsning på ledarutveckling och på att tydliggöra ledningsuppdraget har gett resultat, kommenterar Lola Svensson (S), ordförande i Sigtuna kommuns arbetsgivardelegation

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger