fredag 21 januari 2011

Kommunledningen träffade förbundsordföranden i Lärarnas Riksförbund och har fattat de första besluten i ett stort skolutvecklingsprojekt

Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S), Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lola Svensson (S) och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Ibrahim Khalifa (S) har tillsammans med LR:s kommunombud Marie Axelsson bjudit in LR:s förbundsordförande Metta Fjelkner till ett samtal om skolan och dess utveckling. Mötet ägde rum under förmiddagen i kommunhuset i Märsta.

Kommunledningen menar att måluppfyllelsen och resultaten för eleverna i Sigtuna kommuns skolor är för låg och att krafttag måste till för att nå en förbättring. Som ett första steg i ett omfattande skolutvecklingsprojekt beslutade både Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på sina sammanträden igår att göra en total genomlysning av skolans verksamhet och resultat. Genomlysningen ska göras av utomstående expertis som också ska lämna förslag på förbättringar. Resultatet av detta arbete ska presenteras till nämnderna i augusti. Parallellt med detta har respektive förvaltning fått i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra resultaten på kort sikt.

Kommunledningen har för avsikt att driva skolutvecklingsarbetet i nära samarbete med många aktörer inom skolans område. Bland de viktigaste i det sammanhanget är lärarna och deras fackliga organisationer. Med anledning av det träffade kommunledningen idag, tillsammans med lokala LR-representanter, LR:s förbundsordförande Metta Fjelkner för att få hennes syn på vad som är viktigast för att förbättra skolan och nå bättre måluppfyllelse. Möjligheten till ett direkt samarbete mellan kommunen och LR på nationell nivå om skolutveckling diskuterades också och ska undersökas de kommande veckorna.

Att förbättra skolan och elevernas kunskaper är en av kommunledningens allra viktigaste uppgifter. För att lyckas med det är samverkan med lärarna och deras organisationer mycket viktiga. Vi har idag tillsammans med Metta Fjelkner fört samtal med om detta och ser framemot ett fortsatt gott samarbete i våra gemensamma ansträngningar för en skola av god kvalitet där alla har rätt att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar..

Fotot från vänster;
Ibrahim Khalifa (S), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Nilsson, LR:s arbetsplatsombud på Arlandagymnasiet, Metta Fjelkner, förbundsordförande LR, Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Lola Svensson (S), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Marie Axelsson, LR:s kommunombud och Ingemar Hedman, huvudskyddsombud LR i Sigtuna kommun.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger