lördag 15 januari 2011

Nu börjar de nya dammarna i Steningedalen anläggas

Den som har åkt förbi den övre delen av Steningedalen vid Pinbacken de senaste dagarna har sett att snön har skrapats bort på stora områden. Det har gjorts som förberedelse för de markarbeten som görs inom ramen för anläggandet av nya dammar i Steningedalen. Dammarna kommer att bli en viktig del i skapandet av en vackrare entré till Märsta. De dammar som finns på norra sidan 263:an vid Coop och Lidl kommer därmed få sina motsvarigheter i Steningedalen.

Förutom att dammarna kommer ge Märsta en trevligare infart kommer de att förbättra vattenkvaliteten. En stor del av dagvattnet i centrala Märsta har idag ingen rening, utan går direkt ner i Märstaån och sedan ut i Mälaren. De nya dammarna kommer fånga upp dagvatten och det får möjlighet att sedimentera och syresättas innan det rinner vidare ner i Steningedalen.

Markförhållandena där dammarna ska anläggas är dålig. Det är gammal sjöbotten och därför är det många meter lera till berget. Det gör grävarbetet vanskligt. Eftersom det har kommit mycket snö så har det inte heller etablerats någon tjäle i marken. Därför tar Stadsbyggnadskontoret nu bort snön. Därefter kommer vatten i stora mängder hällas ut och förhoppnings kommer det därefter bli kallt så att den vattenmättade marken fryser. På så sätt blir det lättare och säkrare för grävmaskinerna.

Om allt går enligt planerna kommer dammarna att vara klara i början på hösten.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger