måndag 14 mars 2011

Spadtag för att göra f.d Sigtuna IP till bostadsområdet Rådmansängen

Idag tog Tomas Andersson, PEAB, och jag första stadtaget för det nya bostadområdet Rådmansängen. Det är f.d Sigtuna IP som nu bebyggs med bostäder.

Bostadsbyggande på f.d Sigtuna IP blir möjlig eftersom kommunledningen (S, C, MP) byggt ett helt nytt sportcentrum i Sigtuna och genom att en ny skol IP för Väringaskolan och St Olof skola har anlagts.

Planskissen nedan visar det nya bostadsområdet i stora drag.
Sigtunahem uppför 26 lägenheter som kommer bli seniorlägenheter med hyresrätt. Därutöver byggs cirka 25 rad/kedjehus och 2 villor. Seniorlägenheterna beräknas vara klara till sommaren 2012. De övriga bostäderna byggs i den takt försäljningen sker.

Med Rådmansängen skapas ett nytt bostadsområde centralt i Sigtuna stad. Kommunledningen fortsätter sin stora satsning på nya bostäder i olika upplåtelseformer. Särskilt glädjande är att vi nu påbörjas byggnationen och seniorlägenheter med hyresrätt.
Planskiss på Rådmansängen. (PEAB, Fokus arkitekter, Sigtunahem)

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger