onsdag 2 mars 2011

Ytterligare stor näringslivssatsning: Nytt stort arbetsplatsområde mellan Arlanda och Märsta

Här pekar jag ut det nya stora arbetsplatsområdet mellan Arlanda och Märsta som kommer ge hundratals nya jobb till kommunen. Bilden är från märsta.nu (Iskander) som var först med nyheten.

Kommunledningen fortsätter det offensiva arbetet med näringslivsutveckling. Det nya verksamhetsområdet får en mycket strategisk placering i regionen med närhet både till flygplatsen och E4:an. Det här kommer ge hundratals nya arbetstillfällen till vår kommun. Dessutom innebär planeringen en rejäl stadsbyggnadssatsning eftersom Märsta får en ny entre.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) vill möjliggöra för nya företagsetableringar och skapa en ny entré till Märsta. Sigtuna kommun vill utveckla möjligheter för nya verksamheter att etablera sig inom den kommunägda marken runt Måbyleden samt norr om Östra Bangatan. Det är två delområden som är belägna strategiskt i ett intressant stråk mellan Stockholm Arlanda Airports cargoområde vid E4:an och Märsta tätort. Samtidigt har Arlanda-Märsta i regionplaneringen givits tyngd som så kallad regional kärna, vilket än mer ökar betydelsen av detta stråk mellan centrala Märsta och Arlanda, och accelererar vikten av att utveckla markområdena.

Det är av största vikt att det nya arbetsplatsområdet knyts ihop med Märsta, övriga Arlandastad och flygplatsen med en effektiv kollektivtrafik.

Trafikplats Måby vid E4:an kommer inom kort även att få södergående ramper vilket gör att både Stockholm och Uppsala kan nås på ett snabbt sätt.
På kartan ses det nya arbetsplatsområdet utbredning mellan Arlanda och Märsta. Verksamhetsområdena kommer etableras norr om Östra Bangatan och mellan Brobyvägen och Måbyleden. Foto: Stadsbyggnadskontoret, Sigtuna kommun

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger