onsdag 13 april 2011

Nu planlägger vi för de första 40-50 Johansson-villorna på kommunal mark


Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) beslutar på kommunstyrelsens sammanträde på måndag att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram sex nya detaljplaner för cirka 40-50 så kallade Johansson-villor. Områdena för detaljplaneläggning finns i Sigtuna, Märsta och Valsta/Steninge.

Kommunledningen har beslutat att planlägga för 200 Johansson-villor under mandatperioden 2011-2014. De sex planuppdragen omfattar 40-50 Johansson-villor och är ett första steg i förverkligandet av vallöftet att uppföra 200 villor under mandatperioden.

Sigtuna kommun har tillsammans med PEAB tagit fram ett koncept som ska hålla ner priset och göra det möjligt för fler människor att bo i ett eget hus med en egen tomt. Johansson-villan är ett enplanshus med en boarea om 100 m2 och en tomtstorlek om ca 350 m2. Priset för ett färdigt hus, inklusive tomt, ska inte överstiga två miljoner kronor. Villorna ska i huvudsak byggas i tätorterna och i områden med bra markförhållanden och med närhet till redan befintlig infrastruktur.

Sedan kommunalrådet Anders Johansson (S), Sigtuna kommun, lanserade den s.k Johansson-villan tillsammans med PEAB i september 2010 har intresset för konceptet varit stort. Sigtuna kommuns tomt- och småhuskö, som villorna fördelas igenom, har fått väldigt många nya medlemmar sedan projektet blev känt.

Produktionen av de 3-5 första Johansson-villorna, som det utrymme på redan detaljplanelagd mark som PEAB äger, beräknas kunna börja byggas under första halvåret 2011. Därtill finns redan detaljplanelagd mark i kvarteret Garnet, Thilsjö, i Sigtuna där det finns utrymme för 4 Johanssonvillor. Nu ger kommunledningen alltså uppdrag om ytterligare 40-50 Johanssonvillor på kommunal mark i en första etapp. Om detaljplanerna inte överklagas finns möjlighet till byggstart sommaren 2012.

Sigtuna kommun och PEAB kommer under sista veckan i april eller första veckan i maj ge mer information om den tekniska beskrivningen av villorna, hur försäljningen kommer gå till och vilka åtgärder för att undvika spekulation som finns.

För många familjer i vår region med normala inkomster förblir det en dröm att kunna bo i ett eget hus på en egen tomt. Men hos kan det bli verklighet. För under två miljoner kronor ska du och din familj kunna köpa ett nytt hus, Johansson-villan. Det handlar om politisk vilja, samarbete och handlingskraft.

För den som vill följa utvecklingen för Johansson-villan kan gå in på facebook-sidan Johansson-villan.

För den som vill ställa sig i Sigtuna kommuns tomt- och småhuskö hittar information på
http://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Boende/Tomt-och-husko/

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger