måndag 3 oktober 2011

Framtidskraft: Vi säkerställer god ekonomi, upprustning av miljonprogramområdena och fler hyresrätter

Idag kunde jag informera om kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet) projekt Framtidskraft

Vi står inför stora investeringar för att kunna möta kraven på utvecklad välfärd och kommunala tjänster. Vi behöver fler platser i förskola och skola. Det är fler gamla som behöver vård och omsorg. Idrottsföreningarna får fler medlemmar som behöver tider i hallar och på idrottsplaner. Sigtuna kommun behöver investera i välfärd.

Vi behöver också bygga fler bostäder. Först och främst för att kommunens ungdomar ska kunna flytta hemifrån, för att familjer ska kunna växa och för att man på äldre dagar ska kunna bo i en lättillgänglig lägenhet. Både flerbostadshus och villor behövs för framtiden.

I Sigtuna kommun har vi många hyresrätter byggda på 1960- och 70-talen. De står inför enorma renoveringsbehov. Hur de så kallade miljonprogramshusen ska renoveras och hur man ska finansiera det har varit en fråga som hela landet brottats med, såväl forskare som politiker. Men det duger inte att bara prata. Vi måste hitta en lösning.

I Sigtuna kommun har vi därför valt väg. Sigtuna kommun behöver investera i bostäder.
Allt detta kräver vilja, framtidstro, handlingskraft och framför allt – nya pengar.

Nu genomför Sigtuna kommun projekt Framtidskraft. Vi tar in en ny långsiktig, trygg, seriös och svensk partner för utveckling av kommunen, fastighetsbolaget Rikshem (under namnändring från Dombron). Rikshem ägs av våra gemensamma svenska pensionspengar i Fjärde AP-fonden och AMF Pension. De kommer att köpa 1 102 lägenheter av SigtunaHem och ungefär en femtedel av kommunens egna fastigheter.

Fastighetsaffären ger flera mycket positiva fördelar för kommunen. Vi tryggar en långsiktigt stabil ekonomi i kommunen och SigtunaHem. Vi möjliggör för viktiga framtidsinvesteringar i förskolor, skolor, vårdboenden och kultur- och fritidsanläggningar. Vi kan renovera och rusta upp kommunens lokaler och SigtunaHems lägenheter utan skattehöjningar och chockhöjda hyror för alla hyresgäster. Dessutom kan vi bygga många nya hyresrätter.

Sigtuna kommun ska fortsätta vara en välkomnande och expansiv kommun. För att klara det utan att välfärden tappar kvalitet, något som hänt i många tillväxtkommuner, behöver vi tänka nytt och ta ansvar för framtiden. Det är det vi gör här och nu.

Här hittar du frågor och svar om Framtidskraft

Här hittar du fakta om Framtidskraft

1 kommentarer:

Anonym sa...

Varför har inte Sigtunahem skött sina lägenheter bättre?
Akuta vattenskador mm tvingar fram upprustningen.
Stambyte osv ska väl ske när husen är byggda 1971.
Sleipnergatans hus är dåligt isolerade tilläggs isolering kommer ske men borde gjorts förut.
Iskalla ytterväggar några +20 på vintern kan man glömma.
Själv flyttar jag till dalarna.
Grannar som låter som en plåtverkstad röker och skräpar ner i trapphus och på gårdarna.
Hade granne som spelade musik på nätterna när normalt ska sova.
Kommande hyreshöjningar är också orsak till flytten samt flygbuller och militär verksamhet mm.

Gunnar Andersson Märsta 1995-2011


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger