lördag 8 oktober 2011

Valsta centrum 40 år - ett nytt Valsta centrum växer fram

Vid firandet av Valsta centrum 40 år avtäckte jag logotypen som successivt ska införas när ett nytt Valsta centrum nu ska skapas

Idag firade vi att Valsta centrum fyller 40 år. Som så många andra centrum som byggdes under 60- och 70-talen har det haft sina upp- och nedgångar. Tyvärr mest nedgångar under de senaste 20 åren ...

Den moderata kommuningen i Stockholm stod inför liknade problem i många av sina förortscentrum. De trode de skulle lösa problemet genom att säljas ut de flesta centrumanläggningarna, och det gjordes. Det blev en katastrof.

Kommunledningen här i Sigtuna gjorde tvärtom. Vi köpte in centrum från den privata centrumägaren för att en gång för alla få ordning poå centrum och skapa ett snygg, tryggt och välfungernade närcentrum för Valsta- och Steningeborna. Nu har det gått ett år sedan köpet och planeringen för ett nytt Valsta centrum är i full gång.

Så idag när Valsta centrum fyllde 40 år kunde vi inte bara nostalgiskt blicka tillbaka, vi kunde framför allt blicka framåt. En samrådshandling för ett nytt centrum med många nya bostäder, ny parkering, minipark, torg för torghandel, och ytor för nytt bibliotek, områdeskontor för Sigtunahem, medborgarkontor med mera kunde presenteras. Mer om planen kan du läsa här.

Vi kunde även lansera ett nytt varumärke med en ny logotype under dagen. Den syns på bilden. Den kommer att införas successivt under skapande av det nya centrumet.

Tack till alla som bidragit till arbetet med att skapa ett nytt Valsta centrum så här långt!
Här är logotypen för det nya Valsta centrum som ska byggas upp de kommande åren

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger