onsdag 19 oktober 2011

Ny huvudgata i Märsta öppnar för nya stadsdelen Övre Ekilla

Idag klippte jag bandet och öppnade en ny huvudgata i Märsta, Hemmansvägen, som ska trafikförsörja den nya stadsdelen Övre Ekilla.

Idag öppnade kommunen upp en helt ny huvudgata i centralorten Märsta. Den har fått namnet Hemmansvägen och sträcker sig en kilometer från Stationsgatan i väster till Aspvägen i öster. Vägen ska framför allt trafikförsörja den nya stadsdelen Övre Ekilla som börjar byggas inom kort, men kommer också förbättra för busstrafik och för biltrafik till och från Arenberga Norrbacka. Vägen har också försetts med en separat gång- och cykelväg med belysning.

Den nya stadsdelen Övre Ekilla kommer att innehålla hyresrätter. självbyggartomter och villor. Sammantaget blir det cirka 120 nya bostäder i området.

Vid framtagandet av detaljplanen kom många synpunkter om att behålla bollplanerna vid Aspen, något som kommunledningen lyssnat på. De kommer alltså bli kvar.

Förutom huvudgatan kommer också två lokalgator finnas i Övre Ekilla. De har fått namnet Odalsvägen och Agrarvägen.

Hela projektet har kostat cirka 20 miljoner kronor, vilket är enligt budget.

Denna satsning blir ytterligare en viktig pusselbit i utvecklingen av Sigtuna, Sveriges snabbast växande kommun!

Jag fick ta premiärturen på den nya gatan med en veteranlastbil - en Volvo av årsmodell 1960. Den har gått i Märsta alla 51 åren och flak och tippkonstruktion med mera kommer från Sörlings verkstäder i Märsta.

Glädjande nog kom hen hel del märstabor till öppnandetr av vägen, trots regn och blåst.


Jag fick åka premiärturen på den nya huvudgatan i en Volvolastbil av årsmodell 1960. En hel del märstabor hade kommit för att beskåda det hela.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger