torsdag 9 februari 2012

Rekordmånga företag startades i Sigtuna kommun under 2011

Enligt årets Nyföretagarbarometer startades hela 350 nya företag under 2011 i Sigtuna kommun. Jämfört med 2010 ökade antalet nya företag med 14,4 procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som ökningen för riket på 6,5 procent. Den klart största ökningen står antalet nyregistrerade aktiebolag för. En ökning med 53,6 procent jämfört med 2009, vilket även detta är mer än dubbelt så mycket som för riket 26,7 procent.

Statistiken har tagits fram av NyföretagarCentrum och Bolagsverket som årligen publicerar Nyföretagarbarometern Jobs and Society NyföretagarCentrum.

Vi har under flera års tid arbetat hårt och strategiskt med att skapa ett gott klimat för företagande och nyföretagande. Nu visar flera undersökningar på rad att det finns en stark framtidstro i Sigtuna kommun.

Den lokala marknaden ökar markant i Sveriges snabbast växande kommun, Sigtuna.

Samarbete och dialog är framgångsreceptet i kommunens näringslivsarbete. Sigtuna kommun har arbetat strategiskt med att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och olika former av stöd till företag som behöver hjälp. Det sker i samverkan med olika aktörer på lokal, regional, nationell och internationellt nivå. Näringslivsservicen prioriterar snabbhet, enkelhet och gott bemötande.

År 2005 startades Näringslivets hus som är ett unikt samarbete mellan kommunen, Företagarna i Sigtuna och NyföretagarCentrum. I Näringslivets hus får innovatörer och entreprenörer professionellt stöd med att utveckla sina idéer och skapa innovativa företag.

Näringslivet i Sigtuna är brett och omfattar allt från multinationella företag till lokala småföretagare som verkar på landsbygden. Majoriteten av företagen är enmansföretag och 80 procent av alla yrkesarbetande kommuninvånare är verksamma inom det privata näringslivet.

Sigtuna kommun har en blocköverskridande kommunledning som består av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Så här kommenterar det centerpartistiska kommunalrådet Bosse Andersson de positiva tillväxtsiffrorna:

- Vi arbetar strategiskt på alla nivåer för att underlätta startandet av nya företag, det har visat sig ge resultat. Det finns kreativitet och framtidstro bland våra kommuninvånare. Framtidstro skapar företag och företagande skapar fler arbetstillfällen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger